Recensie Liefde in de Qur’an – Al Bouti

door Ayla Yayla

Recensie Liefde in de Qur’an – Al Bouti
juni 14, 2015 kennishuysadmin

Als mens zijn we voortdurend bezig met en op zoek naar liefde in ons leven. Het woord liefde grijpt ons omdat het onlosmakelijk verbonden is met het hart. Het drijft ons tot het verrichten van bepaalde handelingen, en in sommige situaties tot waanzin. Die waanzin leidt tot verlies van gehoor, zicht en besef.

In het boek Liefde in de Qur’an benadrukt shaykh Al Bouti op uiteenlopende wijzen het belang van Allah’s woord wanneer we spreken over liefde. Het boek maakt van begin af aan indruk op de ziel, door Allah’s liefde voor de mens te omschrijven aan de hand van de Koran.

Door zijn gehele boek heen maakt shaykh Al Bouti  ook gebruik van retorica. Hiermee spreekt hij de menselijke rede aan en activeert die. Zijn retorische vragen zijn niet onbekend voor de ziel en de menselijke rede. Het is juist een logisch gevolg van het gebruik daarvan. Zoals zijn vragen: “… wat is liefde, waar kunnen wij dus de uiting van de liefde van Allah voor dit schepsel terugvinden?” en “Waarheen leidt de liefde van Allah voor de mens?”. De antwoorden op deze vragen geven inzicht in het doel van dit wereldse leven.

Wanneer het op de liefde van de mens voor Allah aankomt, dan roept shaykh Al Bouti door middel van de Qur’an het onbewuste van de menselijke ziel tot bewustzijn. Tijdens het lezen van hoofdstuk twee herinnerde shaykh Al Bouti me opnieuw aan een diepgewortelde innerlijke conversatie met mijn Schepper in mijn onderbewustzijn. Een conversatie die ik van jongs af aan heb gevoerd en waar ik op diverse momenten in mijn leven actief gevolg aan heb gegeven. Zodra je dit hoofdstuk leest, dan kom je tot het besef waarnaar je altijd hebt verlangd, namelijk het zijn van de liefhebbende van de Geliefde.

“Zodra je dit hoofdstuk leest, dan kom je tot het besef waarnaar je altijd hebt verlangd,
namelijk het zijn van de liefhebbende van de Geliefde.”

Na de bespreking van de rol van de Qur’an bij de liefde tussen de Schepper en de mens, neemt shaykh Al Bouti de lezer mee naar wat de Qur’an zegt over de liefde van de mens voor de mens en voor alle andere zaken. In dit hoofdstuk gaat hij in op de aard en de werking van de menselijke nafs (ziel) bij deze vorm van liefde. Hij legt hier uit dat ondanks het feit dat deze liefde is gegeven door de Schepper, dat bij overdrijving hierin de mogelijkheid bestaat tot verwijdering van de liefde tot de Geliefde. Zijn boek geeft tastbare voorbeelden. Het vraagt ons stil te staan bij Allah’s woorden en deze te overwegen wanneer onze Schepper ons hiervoor duidelijk waarschuwt. Tevens geeft Al Bouti ons methoden om met deze gevaren van de menselijke nafs om te gaan.

Dit boek omvat vele wijsheden die aanzetten tot scherpzinnig denken over de juiste invulling van liefde. Na het begrijpen van deze wijsheden transformeert het boek tot een parel en nodigt het uit om het gelijke te zijn in de ogen van de Geliefde.

*Ayla Yayla is jurist van beroep. Ze heeft de Master Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg en een tweede Master Rechtsgeleerdheid aan dezelfde universiteit succesvol behaald. De scriptie van haar laatste Master ging over Islamitisch financieren onder het Nederlands privaatrechtelijk stelsel. Naast haar werk als juridisch adviseur houdt ze zich actief bezig met islamgerelateerde onderwerpen en doet ze veel vrijwilligerswerk.