drs. Firdaous Oueslati

Firdaous Oueslati is afgestudeerd in zowel de Arabische taal- en letterkunde als in de Islamologie aan de Universiteit Leiden. Aansluitend daarop was zij gedurende enkele jaren verbonden aan diezelfde universiteit als docent en onderzoeker, waar zij onder andere verschillende wetenschappelijke artikelen publiceerde over het Islamitisch hoger onderwijs in West Europa. De Tunesische revolutie bracht haar naar Tunesië, waar zij zitting nam in de Constitutionele Assemblee, die de nieuwe grondwet van het land opstelde en ratificeerde in januari 2014, als één van de vertegenwoordigers van Tunesiërs woonachtig in het buitenland. Ook heeft zij meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwste woordenboek Arabisch-Engels, Engels-Arabisch dat onlangs is uitgegeven door Oxford University Press (augustus 2014). Thans werkt zij als vertaler, trainer en adviseur vanuit het door haar opgerichte Hikma Consultancy. Haar hoofdrol binnen het team is het vertalen van boeken over verschillende thema’s.