Privacy Statement

Privacy Statement Stichting ’t Kennishuys

Waarom dit Privacy Statement?

Dit is het privacy statement van Stichting ’t Kennishuys (hierna: “’t Kennishuys”). Wanneer u de website van ’t Kennishuys op https://kennishuys.com/ (hierna: “de Website”) bezoekt en of een bestelling plaatst, verwerkt ’t Kennishuys diverse gegevens van u. Dit doen we voor verschillende doeleinden. Hieronder leest u welke gegevens ’t Kennishuys verwerkt en voor welk doel. Onder het begrip “verwerken” verstaat de wet daar alle handelingen onder vanaf het moment van verzameling tot het moment van vernietiging. Ook het tijdelijk opslaan van uw gegevens valt onder het begrip verwerken.

’t Kennishuys neemt uw privacy serieus. Informatie over u verwerken en gebruikt ’t Kennishuys daarom op een veilige manier. In dit Privacy Statement leest u ook welke rechten u hebt en hoe u die kunt uitoefenen. De contactgegevens van ’t Kennishuys vindt u helemaal onderaan dit Privacy Statement.

Waarom verwerkt ’t Kennishuys uw gegevens?

Uw gegevens verwerkt ’t Kennishuys voor verschillende doelen. Op hoofdlijnen verwerkt ’t Kennishuys uw gegevens om uw gebruik en gebruikservaring van de Website te optimaliseren en om ervoor te kunnen zorgen dat ’t Kennishuys de door u afgenomen producten en of diensten aan u kan leveren. Om specifiek te zijn, verwerkt ’t Kennishuys uw gegevens voor de volgende doelen:

– om de Website goed te laten functioneren;

– om de Website te verbeteren;

– om u een persoonlijk account aan te bieden en uw persoonlijke account te beveiligen;

– om een bestelling te kunnen leveren;

– om de betaling van een bestelling te kunnen verwerken;

– om een eventuele ontbinding van de overeenkomst te kunnen verwerken;

– om service te kunnen bieden nadat uw bestelling is geleverd;

– om u (gepersonaliseerde) aanbiedingen en informatie te sturen;

– om u onze nieuwsbrief te sturen.

Welke gegevens verwerkt ’t Kennishuys over u?

Goede werking van de Website

Om de Website goed te laten functioneren, gebruikt ’t Kennishuys automatisch gegenereerde informatie zoals uw IP-adres, het type, de versie en de taal van uw browser en of de resolutie van uw beeldscherm.

Websiteoptimalisatie

Om de Website te verbeteren, gebruikt ’t Kennishuys bepaalde informatie die tijdens uw bezoek aan de Website verzameld wordt, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u op de Website bezoekt en hoelang u op deze pagina’s blijft, hoe u op de Website bent gekomen, welk computersysteem u gebruikt en het type en de versie van uw browser.

Accountgegevens
Als uw een account aanmaakt op de Website, dan verwerkt ’t Kennishuys ieder geval de gegevens die u bij het aanmaken van het account verstrekt. Daarnaast kun u uw account aanvullen met andere gegevens. U kunt de volgende gegevens invullen bij uw account:

– Gebruikersnaam

– Wachtwoord

– E-mailadres

– Naam

– Adres

– Land

– Telefoonnummer

– Bedrijfsnaam

– Afleveradres

’t Kennishuys houdt daarnaast voor uw account bij wat u in het verleden besteld hebt en welke artikelen u bekeken hebt.

Verwerken en afhandelen van bestellingen

Voor het verwerken van bestellingen en de afhandeling daarvan door de levering, voor het eventueel verwerken van retourzendingen en het bieden van service na levering van uw bestelling, gebruikt ’t Kennishuys de volgende gegevens:

– Naam

– Adres

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Bedrijfsnaam

– Afleveradres

Betalingsgegevens
Om uw betaling te kunnen verwerken, vraagt ’t Kennishuys om uw betalingsgegevens. De verzochte gegevens zijn afhankelijk van de door u gekozen betalingsoptie en kunnen onder andere uw naam en rekeningnummer bevatten. ’t Kennishuys gebruikt de door u verstrekte gegevens alleen voor het verrichten van de betaling en voor eventuele terugbetaling bij annuleren of retourneren van bestelde producten of diensten.

Aanbiedingen via een nieuwsbrief

Op het e-mailadres dat bij ’t Kennishuys bekend is, ontvangt u regelmatig per e-mail onze nieuwsbrief met nieuws, acties en aanbiedingen. Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Dit kan altijd via een link in de nieuwsbrief.

Uw gegevens zal ’t Kennishuys nooit aan derden verstrekken ten behoeve van commerciële doeleinden van deze derden, zonder dat u ’t Kennishuys daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Wat gebeurt er bij het doorlinken via de Website?


De Website bevat mogelijk hyperlinks waarmee u, als u erop klikt, de Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. ’t Kennishuys heeft geen zeggenschap over de inhoud van websites van andere partijen en over de producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Ook weet ’t Kennishuys niet hoe er op die andere websites met uw gegevens wordt omgegaan. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website van ’t Kennishuys zijn verkregen. ’t Kennishuys kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de websites van andere partijen en de wijze waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

Verstrekt ’t Kennishuys uw gegevens aan andere partijen?

Om uw bestelling te kunnen leveren kan het nodig zijn dat ’t Kennishuys uw (adres)gegevens verstrekt aan een derde partij. Verder kan ’t Kennishuys uw gegevens alleen verstrekken aan derden voor zover u uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daar toestemming voor geeft of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan ’t Kennishuys uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Rechten van onze bezoekers en klanten

U kunt de (persoons)gegevens die u hebt verstrekt bij het aanmaken van een Account altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw Account.

Als bezoeker of klant van de Website hebt u het recht om contact met ’t Kennishuys op te nemen met het verzoek u te vertellen of ’t Kennishuys gegevens over u verwerkt. U kunt contact met ’t Kennishuys opnemen via info@kennishuys.com. Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek zal ’t Kennishuys het volgende aan u mededelen:

– welke gegevens ’t Kennishuys verwerkt;

– voor welke doeleinden ’t Kennishuys deze gegevens verwerkt;

– waar deze gegevens vandaan komen;

– aan wie ’t Kennishuys deze gegevens verstrekt;

– voor welke doeleinden dit gebeurt.

U hebt ook het recht om ’t Kennishuys te vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als:

– de gegevens feitelijk onjuist zijn;

– voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn;

– of in strijd met de wet worden verwerkt.

’t Kennishuys zal binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek aan u mededelen of ‘t Kennishuys aan uw verzoek tot verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen zal voldoen. Indien ’t Kennishuys niet aan uw verzoek zal voldoen, zal zij de reden daarvan aangeven.

Wanneer u uw account verwijdert, zal ’t Kennishuys alle informatie over u vernietigen of anonimiseren.

Beveiliging
’t Kennishuys zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Tot slot

Heeft u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen over de bescherming van uw gegevens tijdens het bezoeken van de Website? Neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op. Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.