drs. Hassan Barzizaoua

De heer Barzizaoua is beëdigd tolk en vertaler bij Lisaan, docent Arabisch en Islam aan de Hogeschool Inholland en de drijvende kracht van Al-Ghazali Academie. De Nederlandse en Arabische taal beheerst Hassan Barzizaoua in woord en schrift vloeiend. In 1999 is hij afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht voor de opleiding Arabisch, Nieuw-Perzisch en Turkse Talen en Culturen. Daarnaast heeft hij onder andere een tolk- en vertaalopleiding genoten en heeft hij de wettelijke bevoegdheid om als beëdigd tolk en vertaler (ver)taaldiensten in het Arabisch te leveren. Naast zijn vertaalervaringen heeft de heer Barzizaoua ook ruime islamitische kennis. Binnen het team heeft hij de rol van meelezer en vertaler van boeken over verschillende thema’s.