Selim Saldiran

Selim Saldiran is een in Nederland geboren en getogen moslim. Op jonge leeftijd is hij parallel aan zijn basis- en middelbare school begonnen met het vergaren van kennis. Begonnen in Nederland bij lokale docenten en vervolgens naar Turkije vertrokken om het opdoen van islamkennis te versnellen. Na een stevige basis in Turkije te hebben neergezet, heeft hij in Nederland de opleiding Islamitische Theologie gevolgd aan de Islamitische Universiteit Rotterdam die hij inmiddels met succes met heeft afgerond.

De heer Saldiran studeert momenteel in Istanbul bij verschillende geleerden. Daar is hij verdiepende en diepgaande kennis aan het opdoen in vakken als Arabische morfologie, syntaxis, spraakkunst (al balagha), logica, aqida (geloofsleer), usul al hadith (fundamenten van de Hadith-wetenschappen), usul al fiqh (fundamenten van jurisprudentie), Hanafi-fiqhTafsir (Qur’an-exegese) en andere wetenschappelijke vakken. Leraren waar hij les van krijgt of heeft gekregen, zijn onder andere shaykh Galal Al Jihany, shaykh Mohamed Wa’il Al Hanbali Al Hanafi, shaykh Ahmed Ibrahim en anderen. Ook heeft hij van meerdere docenten ijazat ontvangen in verschillende boeken.

De heer Saldiran is één van de talentvolle teamleden van ’t Kennishuys. Binnen het team vervult hij de rol van vertaler.