Sulayman (W.) van Ael

Sulayman Van Ael is in Nederland en België inmiddels een gevestigde naam. Na zijn bekering tot de islam op 19-jarige leeftijd is hij gaan reizen om zijn honger naar kennis te stillen. Gestart in Nederland en België en is vervolgens gereisd naar Sudan, Saoedi-Arabië, Jordanië en Marokko. In Jordanië was hij naast zijn studie Usul Addin aan de Zarqa University ook actief als imam en docent in meerdere moskeeën en instituten. De kenniscarrière van de heer Van Ael heeft hem veel opgeleverd, waaronder ijazat (autorisaties, volmachten) in de 14 Qur’anrecitaties, ijaza voor het meesterwerk Ihya’ ‘ulum addien van imam Al Ghazali en ijazat in de Maliki-, Hanafi- en Hanbali-fiqh. Met zijn mondelinge en schriftelijke beheersing van de Arabische en Nederlandse taal, naast het Frans en Engels, draagt hij intensief zijn steentje bij om de Nederlandse en Vlaamse moslimgemeenschap te voeden met klassieke en gedegen islamitische kennis. Dit doet hij onder andere vanuit het Qalam Instituut, waarvan hij oprichter en directeur is, vanuit de Islamitische Universiteit Rotterdam als docent Qur’anwetenschappen, als docent Islamopleiding aan de Erasmus Hogeschool Brussel en als imam verbonden aan Moskee El Mohsinien te Antwerpen. Zijn hoofdrol binnen het team is het vertalen van boeken over verschillende thema’s.